گزارش تصویری

کمپین دست‌های رنگی و دهکده جهانی در باغ کتاب برای حمایت از کودکان آذربایجان غربی

 
 
 
 
 
پخش موسیقی

محل لود موسیقی