گزارش تصویری

عکس: دوره آموزشی کتابخوانی مشارکتی در باغ کتاب

دوره آموزشی قصه خوانی یا كتابخوانی مشاركتی توسط موسسه هم نوا و با مشارکت باغ کتاب تهران در این مجموعه برگزار شد.

 
 
 
 
 
پخش موسیقی

محل لود موسیقی