گزارش تصویری

جلسه شورای شهر تهران در باغ کتاب

 
 
 
 
 
پخش موسیقی

محل لود موسیقی