1397/1/18 506 بازدید برگزاری کارگاه ویراستاری در باغ کتاب تهران
برگزاری کارگاه ویراستاری در باغ کتاب تهران
باغ کتاب تهران با همکاری موسسه ویراستاران از 3 تا 26 اردیبهشت کارگاه ویراستاری برگزار می کند. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی باغ کتاب؛ این کارگاه که با هدف آشنایی با فضای سالم زبان فارسی معیار در نوشتار، شناسایی ساختارهای غلط و یادگیری اصول ویرایش زبانی و ویرایش صوری را دنبال می کند، هر هفته شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 تا 20 برگزار می شود. 
انتظار می رود شرکت کنندگان در پایان این کارگاه نسبت به شناخت زبان معیار و تفاوت های زبان فارسی و ادبیات فارسی، درک ضرورت شفافیت متن و ساده نویسی، فراهم ساختن تصویری درست از ویرایش و جایگاه ویراستار در صنعت نشر، آشنایی با اصول ده گانه ویرایش زبانی و درست سازی جمله های غلط مندرج در جدول و مهارت در ریزه کاری های ویرایش صوری و حساس شدن به ظرافت های ظاهری متن تسلط پیدا کنند. 
علاقه مندانی که تا ساعت 24، 28 فروردین 1397 از طریق سایت virastaear.net ثبتنام کنند می تواندد از 128000 تومان تخفیف استفاده کنند.

فایل های پیوست شدهویراست
print