1396/7/2 27441 بازدید ساعت کاری باغ کتاب تغییر کرد
ساعت کاری باغ کتاب تغییر کرد
ساعات کار باغ کتاب از آغاز سال تحصیلی جدید تغییر کرد.
ساعت بازدید از باغ کتاب تهران با آغاز سال تحصیلی جدید از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 21 و پنجشنبه، جمعه و روزهای تعطیل از ساعت 9 تا 22 است.
print