1396/7/2 599 بازدید باغ کتاب تاسوعا و عاشورا تعطیل است
باغ کتاب تاسوعا و عاشورا تعطیل است
باغ کتاب تهران شنبه و یکشنبه مهر همزمان با ( تاسوعا و عاشورای حسینی) تعطیل است.
جمعه 7 مهر هم خدمات دهی از ساعت 9 تا 17 است.
print