1396/4/17 4966 بازدید در باغ کتاب رایگان مطالعه کنید!‏
در باغ کتاب رایگان مطالعه کنید!‏

مراجعه کنندگان به بخش کتابفروشی کودک و نوجوان می‌توانند هر کتابی که تمایل داشته باشند را در لمکده و همچنین فضاهای ‏موجود در این بخش رایگان و همان‌جا مطالعه کنند. باغ کتاب تهران هر روز از ساعت 10 صبح تا 10 شب میزبان شماست.‏

print