پویانمایی

مغز لازم

علی درخشی با همکاری باغ کتاب تهران این‌بار با استفاده از شخصیت‌های آشنای دایناسورها، انیمشین‌ها دیدنی درباره کتاب با ‏عنوان «دایناسورها کتاب نمی‌خوانند» را ساخته است.‏

علی درخشی با همکاری باغ کتاب تهران این‌بار با استفاده از شخصیت‌های آشنای دایناسورها، انیمشین‌ها دیدنی درباره کتاب با ‏عنوان «دایناسورها کتاب نمی‌خوانند» را ساخته است.‏
 
 
 
 
 
پخش موسیقی

محل لود موسیقی