پویانمایی

مغز آکبنداسورها

 علی درخشی با همکاری باغ کتاب تهران این‌بار با استفاده از شخصیت‌های آشنای دایناسورها، انیمیشن‌های دیدنی درباره کتاب با عنوان «دایناسورها کتاب نمی‌خوانند» را ساخته است.

«مغز آکبنداسور» یکی از بخش‌های این مجموعه انیمشین است.

 علی درخشی با همکاری باغ کتاب تهران این‌بار با استفاده از شخصیت‌های آشنای دایناسورها، انیمیشن‌های دیدنی درباره کتاب با عنوان «دایناسورها کتاب نمی‌خوانند» را ساخته است.

«مغز آکبنداسور» یکی از بخش‌های این مجموعه انیمشین است.

 

فایل های پیوست شدهمغز آکبنداسورها/1:56
 
 
 
 
 
پخش موسیقی

محل لود موسیقی